Manolife Sp. z o.o.,ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa
tel. 22 266 03 12, fax 22 266 09 12, info@manolife.pl
Numer KRS: 0000469629 | REGON 146767984